Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Günümüz ekonomik yaşamı; endüstriyel alanda gelişen yeni ürün ve hizmet modelleri, gelecek nesillerin tüketim davranışları ve yaşam kalitesi beklentilerindeki değişim, iklim değişikliğiyle mücadele ve kent nüfus artışı gibi megatrendler dolayısıyla büyük bir dönüşüme sahne oluyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç, risk algısı boyutları içinde, kısaca sürdürülebilirlik faktörleri olarak değerlendirilen sosyal, ekonomik ve çevresel riskleri ön plana taşımaya başladı.

Şirketler de sürdürülebilirlik faktörlerinin günümüz ve gelecek başarıları için önemini kavrayıp bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara ağırlık veriyor. Örneğin 2017 yılı S&P 500 listesinde yer alan şirketlerin %85’i gibi Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan şirketlerin de önemli bir çoğunluğu sürdürülebilirlik faktörlerinde gelişim elde etmek için çalışıyor ve elde ettikleri sonuçları sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yatırımcıları ve diğer paydaşlarının değerlendirmesine sunuyor.

Bu gelişmeler ışığında Anadolu Sigorta olarak sürdürülebilirlik faktörlerini gerek şirket idaresinde gerekse ürün ve hizmet süreçlerinde bir bütün olarak gözetilmesi ve bu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Yönetimi çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmayla temel amacımız, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.

Çalışma kapsamında ilk olarak farklı iş birimlerinden şirket yöneticilerimizle birlikte sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik. Projenin mevcut evresinde mevcut faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik şemsiyesi altında konsolide ettik ve yeni çalışmalarımızı da tespit ettiğimiz stratejiler ışığında şekillendiriyoruz.

Şirketin sürdürülebilirlik konularındaki stratejik yaklaşımını tanımlayarak şirket faaliyetlerinin, ürün ve hizmet süreçlerinin bu konularla ilintili boyutlarına yön vermek, ilgili paydaşları bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki dokümanları yayımladık:

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gerçekleştirirken ön plana çıkardığımız en önemli değerler paydaş katılımı, şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi tasarlarken paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini ön planda tutuyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında başarının artırılmasında en büyük çarpan etkisi Anadolu Sigorta’nın yarattığı ekosistemin tümünde bu bakışın yaygınlaşmasıdır. Tüm çalışan, acente, tedarikçi ve iş ortaklarımızla sürdürülebilirlik yolunda ilerliyor, her türlü görüş ve önerilerinizi “surdurulebilirlik@anadolusigorta.com.tr“ adresine bekliyoruz.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi