Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

a) Poliçe teklifinin oluşturulması, poliçeden kaynaklanan hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, risk değerlendirmesi yapılması, poliçe iptal ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hasar ve rücu süreçlerinin işletilmesi, poliçe ile bağlantılı hizmet ve ürünlerin sunulması, prim tahsilatına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, reasürans ve koasürans işlemlerinin yürütülmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,

b) Yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin sunulması, çeşitli yasal düzenlemelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanması,

c) Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterilere en uygun şekilde sunulması için araştırma ve analizlerin yapılması, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hizmet binalarımıza giriş kaydının oluşturulması ve güvenliğinin sağlanması,

d) Pazarlama faaliyetleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin sunulması amacıyla sağlık verilerinin işlenmesi, ziyaretçi işlemlerinin hızlandırılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması için bina girişinde yüz tanıma sisteminin kullanılması.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi