Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin bir kısmı için farklı bir düzenleme mevcuttur. Öğrenilmesi halinde kişilerin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli veri kabul edilmektedir. Kanun’da bu veriler sınırlı şekilde sayılmıştır:

  • Sağlık verisi,
  • Cinsel hayata ilişkin veriler,
  • Biyometrik ve genetik veriler,
  • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
  • Irk, etnik köken,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
  • Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
  • Kılık ve kıyafet bilgisi.

Özel nitelikli kişisel verilerin diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz bünyesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği süreçlerde, bu verilere özgü ek tedbirler alınmaktadır.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi