Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Şirketimiz söz konusu Kanuna uyum konusunda gerekli özeni göstermiş ve bunu “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile bir Şirket politikası haline getirmiştir.

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak Şirketimizce işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.

İletişim/Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Beyanı

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, yalnızca toplanıldığı amaçla sınırlı ve ölçülü şekilde kullanmak şartıyla aşağıdaki metne onayınızı talep ediyoruz:/p>

Her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin profilinize en uygun ürün, teklif, uygulama, avantaj, çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlamanın sunulması amacıyla, tarafınıza SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile iletiler gönderilerek iletişime geçilmesi ve iş ortaklarımız aracılığıyla hizmet değerlendirme anketleri ve piyasa araştırmaları düzenlenmesi için paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz şirketimizce saklanacak, işlenerek kullanılacak, gerekirse ilgili iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (ret) yaparak veya online.anadolusigorta.com.tr adresindeki profil bilgileri bölümünden veya Sigortam Cepte Uygulaması üzerindeki müşteri bilgileri ekranından, ticari elektronik iletişim izninizi durdurabilirsiniz..

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi