Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. Şirketimiz söz konusu Kanuna uyum konusunda gerekli özeni göstermiş ve bunu “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile bir Şirket politikası haline getirmiştir.

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak Şirketimizce işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi