Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Gezegenimizi iyileştirmek için sürdürülebilir enerji tedariğine tam destek ve koruma Anadolu Sigorta’da!

Günümüzde şirketler, operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, kamu otoritesinin incelemelerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

Gezegenimizin en büyük sorunlarından biri mevcut enerji üretme ve tüketme alışkanlıklarının sürdürülebilir olmamasıdır. Bu durumun en somut kanıtı ise insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Günümüzde enerjinin tüketiminin büyük çoğunluğu hala fosil kaynaklı yakıtlardan sağlanmaktadır. İklim değişikliğinin geri dönülemez olumsuz sonuçlarının en az seviyeye indirilebilmesi adına enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve ormansızlaşmanın önlenmesi konularını şirket faaliyetlerimizin, ürün ve hizmet süreçlerimizin her adımında maksimum düzeyde gözetiyoruz.

Anadolu Sigorta olarak gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını tehlikeye sokmadan, bugünün ihtiyaçlarına yanıt verebilme vizyonu ile ilerliyoruz.

Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına almaktayız. 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıplarına karşı güvence sağlamaktayız. Bu kapsamda, PV modüller, güç eviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmektedir.

Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatlarının yanı sıra operasyonel kar kaybı da Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Anadolu Sigorta Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında!

Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak; tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesi durumunda hasara bağlı olmayan üretim kayıpları teminat altındadır. Fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları için de güvence sağlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde, güneş enerji sistemleri sektöründe büyük ölçekli yatırımlar yapılmaktadır. Yatırımcılar için önlem alamayacakları güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üretim kaybına karşı teminatlar içeren Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası ile yenilenebilir enerji sektörüne tam destek ve koruma sağlıyoruz!

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi