Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Anadolu Sigorta sayıları her geçen gün artan, güneş enerjisi santrallerine özel geniş kapsamlı teminatlar sunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artıyor, ülkemizde de güneş enerji sistemleri sektöründe büyük yatırımlar yapılıyor.

Günümüzde, fosil yakıtlardan sağlanan enerji yerine gerek çevresel olumsuz etkileri en aza indirgeyen gerekse küresel ısınmayla baş edebilmeyi destekleyen ‘Yeşil Enerji’ dünyanın en temel ihtiyacı haline geldi. Kullanımının son derece kolay, çevre dostu ve temiz bir enerji olması sebebi ile güneş enerjisi, geleceğin enerji kaynağı konumunda. Anadolu Sigorta da uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına alıyor.

Enerji alanındaki gelişmeleri yakından izleyen Anadolu Sigorta, 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santralleri maddi hasarları ile buna bağlı kâr kaybını da teminat altına alıyor.

Bu kapsamda, PV modüller, güç eviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmekte. Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatları yanı sıra, operasyonel kâr kaybı da poliçe kapsamında karşılanıyor.

”Artık Anadolu Sigorta’da maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında!”

Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak müşteri ihtiyaçlarına ve riskin gerekliliğine uygun olarak özelleştirilmiş ve müşterilerin kullanımına sunulmuş olan maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı ile, tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesinden ve fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları da artık Anadolu Sigorta’da teminat altına alınabilmektedir.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde, güneş enerji sistemleri sektöründe azımsanamayacak yatırımlar yapılmakta.

Bu nedenle, yatırımcılar için önlem alamayacakları güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üretim kaybına karşı teminat veren bu ürün ile yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.” Dedi.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi