Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz; bir önceki kısımda belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetin niteliğiyle bağlantılı olarak yetkili acenteler/brokerler, reasürörler, eksperler, asistans şirketleri, aktüerler, destek hizmet sağlayıcıları, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler, bankalar/finansman şirketleri, servisler ve anlaşmalı kurumlar, yol yardım hizmeti veren kuruluşlar, tahsil alacak şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi