Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi Hukuki Sebepleri Esas Alıyoruz?

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. Bir önceki kısımda belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz;

  • (a) maddesinde belirtilen amaçlar için "sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması";
  • (b) maddesinde belirtilen amaçlar için "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi",
  • (c) maddesinde belirtilen amaçlar için "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması",
  • (d) maddesinde belirtilen amaçlar için "ilgili kişinin açık rızasının olması"

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi