Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası ile sigorta başlangıç tarihinden sonra 3 ay bekleme süresini tamamlayan sigortalılara aşağıda belirtilen hastalıklardan birinin ortaya çıkması halinde poliçede belirtilen tazminat tutarı ödenecektir. Tazminat ödemesi sadece bir hastalık için yapılacak olup diğer hastalıklar için ödeme yapılmayacaktır.

Riskli Hastalıklar ürünü paketlerimizden herhangi birini yeni satın alan sigortalılarımız ek prim ödemek suretiyle limiti 5.000.-TL olan Covid-19 teminatını isteğe bağlı olarak poliçelerine dahil edebileceklerdir.

Covid-19 ek teminatı kapsamı nedir ?

Covid-19 Teminatı, teminat başlangıç tarihinden sonraki ilk 14 günlük bekleme süresinin dolmasını takiben belirtisi/bulgusu veya teşhisi ve/veya tedavisi başlayan, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberi kesin vaka tanımına uyan şekilde Covid-19 enfeksiyonu tanısı alan ve bu sebeple (Covid-19 enfeksiyonu) en az 72 saat ve üzeri pandemi hastanesinde yatışı gerçekleşmiş sigortalılar için geçerlidir.

Covid-19 kesin vaka tanımı, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberindeki olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle Covid-19 saptananlar olarak belirlenmiştir.

Covid-19 Teminatı tazminat değerlendirmesi için, Covid-19 enfeksiyonu nedenli tüm hastane yatış evrakını Şirketimize iletmelidir:

  • Tazminat Talep Formu (Tazminat Talep Formu’nun ilgili bölümlerinin sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kuruluşu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • Hasta çıkış epikrizi,
  • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin (PCR, Toraks BT ve tüm diğer tetkikler) sonuçları, hekim izlem ve hemşire ilaç order evrakları,
  • E nabız kaydı.

Covid-19 Teminatı başlangıç tarihinden sonraki ilk 14 günlük bekleme süresi dolmadan önce herhangi bir tarihte Covid-19 enfeksiyonu nedenli belirtisi/bulgusu veya teşhisi ve/veya tedavisi olan sigortalılar ile Covid-19 tanısı almış ya da şüphesi dolayısıyla karantinadaki kişi ile temasta bulunan sigortalılar ilgili tazminata hak kazanamazlar.

Bu poliçe kapsamındaki hastalıkların teşhis ve tedavisi için yapılan giderler sigorta teminatına dahil değildir.

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası poliçe kapsamında hangi hastalıklara teminat verilmektedir?
Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
Aort Ameliyatı
Aplastik Anemi
Beyin Anevrizması Ameliyatı
Böbrek Yetmezliği (Son Dönem)
Büyük Yanıklar
İnme ve Felç
Kalp Kapakçığı Değişim Ameliyatı
Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)
Kanser
Kol ve/veya Bacak Kaybı
Koma
Koroner Arter By-pass Ameliyatı
Körlük
Majör Organ Nakli
Multiple Skleroz (MS) hastalıkları

Sigortalanma yaşı 18–55 (dahil) yaştır. Tazminat ödemesi yapılmayan sigortalının poliçesi 60 yaşına kadar yenilenebilecektir.

Poliçe Kapsamında Sunulan Asistans Hizmetler Nelerdir?

Sağlıklı Yaşam Paketi

  • Dolgulu Diş Gold Paketi,
  • Diyetisyen Danışmanlık,
  • Psikolojik Danışmanlık,
  • Eczane Tasarruf Planı,
  • Göz Taraması
© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi