Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtım malzemeleri, ısıtma ve soğutma maliyetlerinin azaltılması ve harcanan yakıtın daha verimli kullanılması amacıyla tesis edilmektedir. Bu bölümde ısı yalıtımında en yaygın olarak kullanılan sandviç panel malzemeler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sandviç Paneller; 2 adet metal sac/levhanın arasına farklı yangına tepki sınıflarına sahip izolasyon malzemelerinin konulmasıyla oluşmaktadır. Panellerin levhaları genellikle alüminyum ve çelik olarak tercih edilmektedir. Panellerde iç dolgu malzemesi olarak ise başlıca; Taş yünü, Cam yünü, Poliüretan(PUR), Poliizosiyanurat(PIR), Polistiren(EPS/XPS) kullanılmaktadır.

Yapısal Riskler

Taş yünü: İnorganik malzeme grubunda yer alan bu malzemeler, yanmaz olarak sınıflandırılmaktadır. Yangına dayanıklı cephe, çatı ve iç bölme duvar uygulamalarında en iyi performansı taş yünü dolgulu paneller sunmaktadır.

Cam yünü: Cam yünü, lifli bir görüntüsü olan sarı renkli, piyasada levhalar halinde bulunan, inorganik yapıda, 1250 0C’de eritilen silis kumunun elyaf haline getirilmesiyle oluşan bir yalıtım malzemesidir.

Poliüretan (PUR): Poliüretan, özel üretim şartlarında polyol ve izosiyanat ana bileşenlerinin, katalizör maddelerle yüksek basınç altında karışımlarıyla oluşan sert köpüktür.

Poliizosiyanürat (PIR): Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinin farklı karışım miktarında kimyasal reaksiyona girmesi sağlanarak poliizosiyanürat adında yeni bir makro molekül yapı oluşturulur. Poliizosiyanürat sert köpük, yapısındaki farklılık nedeniyle, poliüretanın yangına dayanım performansının artırılıp geliştirilmiş halidir. Herhangi bir yangın durumunda, duman oluşumu da poliüretana göre oldukça düşüktür.

XPS/EPS: Hem expanded polistren (EPS) hem de Extruded polistren (XPS) yangın dayanımı en düşük plastik köpüklerdir. 100 °C sıcaklıkta erimeye ve yangın damlacıkları oluşturmaya başlamaktadır.

İç dolgu malzemelerinin yangın dayanım sınıfı başlıca 2 farklı standartta kategorize edilmektedir. Bunlar DIN 4102 Alman ve EN 13501-1 Avrupa yapı ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması standardıdır. Standartlarda her ürüne ait belirli kriterler belirlenmiştir. Kriterler listede belirtilmiştir.

Yapısal Riskler Yapısal Riskler

Malzemeler A1'den başlayarak F’ ye kadar altı farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Yangın sonrası çıkan duman ve damlama miktarına göre malzemenin diğer sınıfları da belirlenmektedir.

Yangına tepki sınıflandırmasına göre A1 sınıfı malzemeler hiç yanmaz, A2 sınıfı malzemeler zor yanıcı, B ve C sınıfı malzemeler zor alev alan, D ve E sınıfı malzemeler normal alev alan, F sınıfı malzemeler ise kolay alev alan malzemelerdir.

Dahili Su

Dahili su konusunda çatı derelerinin yeterliliği dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hasarların büyük bir bölümü bu şekilde yaşanmaktadır. Binanın çatı dereleri suları çatının her m2 için, cm2 veya lt/sn*ha cinsinde çatıya düşen yağmur suyu miktarı bilerek boru çapı hesaplanmalıdır.

Yağmur suyu toplama hattı, zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır. Yağmur suları zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir adet yağmur rögarı yapılarak, hat yağmur suyu toplama kanalizasyonuna bağlanabilmektedir.

Tek kat çelik sac kaplamaların izolasyon yapılmadan tek kat uygulanmaları riski ağırlaştırmaktadır. Montajdan sonra delik noktalarındaki galvaniz kaplama bozulduğu için paslanma meydana gelmektedir. Malzeme, sıcaklık değişimlerinden etkilenebilmektedir. Uzama ve kısalma katsayıları yüksektir. Ayrıca, ek yerlerinden hareket edebilmektedir. Rüzgara karşı nispeten dayanıksız yapısından dolayı hareket edip montaj deliklerinden de sızıntı meydana getirebilir.

Yapısal Riskler
Kar Ağırlığı

Eğimli çatılarda kar etkeninin oluşturduğu sorunlar; kar yükü, buz bentleri oluşması, yağış sularının yapı içine girmesi ve taşıyıcı sistemde hasar oluşumu şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde çatı taşıyıcı sistemi tasarımında, kar yükü hesabı özellikle eğimli çatılarda, önemli bir tasarım kriteri olmalıdır.

Oluşacak kar yükü; hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü, çatı eğimi, yapının konumu, yapının diğer yapılarla olan ilişkisi ve yapı içinden dışarı doğru olan ısı transferi ile doğrudan ilişkilidir. Bu durumda eğimli yüzey üzerinde eşit olarak dağılmayan kar yükünün çatı taşıyıcı sistemi üzerinde hasar oluşturması kaçınılmazdır.

Eğimli çatılarda iyi bir ısı yalıtımı yapılması, yapı içiyle çatı arası veya kesitinde ısı alışverişini en aza indirgese de tamamen önüne geçemeyecektir.

Yapısal Riskler
© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi