Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Şirketimiz ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. iş birliği kapsamında müşterilerimize karşılıklı avantajlar sunduğumuz kampanyalarımız devam etmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Müşterilerine Şirketimizce Uygulanacak İndirim Kampanyası

HSBC ve Albaraka kanalları hariç olmak üzere Anadolu Hayat Emeklilik’ten satın alınmış ve en az 1 düzenli katkı payı/primi ödenmiş (Bireysel emeklilik hesabının/hayat sigortası poliçesinin en az bir vadesinin ödenmiş olması veya bireysel emeklilik hesabına en az cari düzenli katkı payı kadar ek katkı payının ödenmiş olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde provizyon alınmış olması yeterlidir.) ve yürürlükte olan otomatik katılım sözleşmesi de dahil olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmesi veya sadece yaşam teminatlı, karma, birikimli hayat ve gelir sigortası poliçesi bulunan Anadolu Hayat Emeklilik müşterileri, şirketimizin sunduğu ve aşağıda belirtilen indirimlerden faydalanabileceklerdir. İndirimden faydalanabilmek için, müşterilerimizin Anadolu Hayat Emeklilik müşterisi olduklarını beyan etmeleri yeterlidir.

Kampanyamız kapsamında yukarıda belirtilen koşulları sağlayan müşterilerimize aşağıda belirtilen ürün ve oranlarda indirim uygulanacaktır.

  • Birleşik Kasko Sigortası % 5
  • Modüler Konut Sigortası % 40
  • Yeni Nesil Konut Sigortası % 25
  • Bireysel Sağlık Sigortası yeni poliçelerde % 15, yenilemelerde %10
  • Kampanyamız 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerlidir.
  • AHE tarafından da şirketimiz müşterilerine aşağıda belirtilen şartlar kapsamında ek katkı payı kampanyası uygulanacaktır.

Şirketimiz Müşterilerine Anadolu Hayat Emeklilik'ten Ek Katkı Payı Kampanyası

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında Yeni Nesil veya Modüler Konut Paket Sigortası,Genişletilmiş Birleşik Kasko Sigortası ve Bireysel Sağlık Sigortası  poliçelerinden en az bir tanesi yürürlükte bulunan müşterilerimizin AHE'den, 251 numaralı Geleceğe Yatırım veya 250 numaralı Ev Hanımları Emeklilik Planlarına yeni teklif imzalamak suretiyle dahil olarak bireysel emeklilik hesabı açtırması ve kampanya başvuru formunda yer alan koşulları sağlaması halinde, tek seferlik 100.-TL ek katkı payı hediye edilecektir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan sigorta türleri, grup sigortaları ve yürürlükte olmayan poliçeler kampanya kapsamı dışındadır.

Müşterilerimizin söz konusu kampanyadan faydalanabilmeleri için kampanya başvuru formunu kampanya dönemi içerisinde imzalayarak Anadolu Hayat Emeklilik acentelerine veya Bölge Satış Müdürlüklerine teslim etmesi gerekmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından kampanya koşullarını sağlayan müşterilerimizin cep telefonlarına kampanya başvurusunun kabul edildiğine, kampanya koşullarını sağlamayan müşterilerimizin cep telefonlarına ise kampanya başvurusunun reddedildiğine ilişkin bilgilendirme SMS'i gönderilecektir.

Kampanya kapsamında hak kazanılacak ek katkı payları, kampanya başvuru formunda belirtilen şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla, bireysel emeklilik hesabının teklif imza tarihinden itibaren 1 yılı doldurduğu ayı takip eden ayın 3. iş günü yürürlükte olan hesaplara aktarılacaktır. Hesabına ek katkı payı yatırılan müşterilerimiz SMS ile bilgilendirileceklerdir.

Müşterinin kampanya şartlarına uygun birden fazla bireysel emeklilik hesabının bulunması durumunda, ek fayda yalnızca yürürlük tarihi en eski olan hesap için geçerli olacaktır.

* Anadolu Sigorta süre ve koşullar konusunda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

* Söz konusu indirim, başka kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

*Birleşik Kasko poliçelerinde indirim, sadece kullanım tarzı Hususi Oto olan araçlar için geçerlidir

* Bireysel Sağlık poliçelerinde indirim, poliçede bulunan her bir sigortalı üzerinden kontrol edilerek, yalnızca indirim koşulunu sağlayan sigortalılar için uygulanacaktır.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi