Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Öneri Sistemi

Anadolu Sigorta’da şirket faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili konularda çalışanların görüşlerini almaya ve iyileştirici faaliyet imkanlarını yakalamaya önem verilir. Bunun için şirket çalışanlarına yönelik bir öneri sistemi bulunmaktadır. Tüm çalışanlar şirket faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili önerilerini Intranet platformu üzerinden kolaylıkla girebilir. Yeni bir öneri girildiği zaman tüm çalışanlara e-posta ile bilgilendirilme yapılır. Böylece diğer çalışanlar Intranet üzerinden öneri detayını inceleyip isterlerse puan verebilir ve konuyla ilgili ilave yorumlar yapabilir.

Intranet üzerinden girilen bu öneriler, Öneri Sistemi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek uygun görülenler ödüllendirilmekte ve Şirket bünyesinde hayata geçirilmektedir.

Çalışan önerisini girdiğinde ilk olarak Kalite Yönetim Sistemleri Müdürlüğü (KYSM) tarafından aşağıdaki konulardan bir veya birkaçında sağlayacağı katkılar açısından ön değerlendirme yapılır ve ilgili iş biriminin değerlendirmesine sunulur:

  • Şirkete yeni ürün ve hizmet sahaları bulma,
  • Müşterilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunma,
  • Mevcut ürünler için ek hizmet ve kullanım alanı oluşturma,
  • İşlemlerin daha az emek, zaman ve maliyetle yapılmasını sağlama,
  • Şirketin kurumsal kimliğini ve imajını güçlendirme,
  • Şirket kaynaklarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlama,
  • Çalışma ortamını ve şartlarını daha elverişli hale getirme,
  • Yeni pazarlama ve satış fırsatları yaratma,
  • Teknoloji anlamında yenilikçi olma ve sosyal sorumluluk konularında şirketimiz uygulamalarına yenilik ve fayda getirici bir nitelik taşıma.

KYSM ve ilgili iş birimi tarafından uygun görülen öneriler, Öneri Değerlendirme Komisyonu tarafından da incelenip öneri sahibine verilecek ödüle karar verilir ve Personel Komitesine iletilir. Personel Komitesinin değerlendirmesinden sonra ödül verilmesi uygun görülen öneriler için şirket içi duyuru yöntemiyle tüm çalışanlara da bilgi verilir ve önerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesi çalışmaları yürütülür. Ödül alan almayan tüm öneriler için öneri sahibine mutlaka yazılı olarak geri dönüş yapılarak değerlendirme sonuçları hakkında detaylı bilgi verilir.

Çalışanların öneri sistemine Intranet üzerinden kolaylıkla katılım sağlayabilmesi ve tüm öneriler için yürütülen özenli ve titiz çalışmalar sayesinde her geçen gün hem nitelik hem nicelik açısından önerilerde memnuniyet verici artış gözlenmekte, Üst Yönetim tarafından da yakından takip edilmektedir.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi