Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimiz 1925 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi ile kurulan ilk milli sigorta şirketi olmanın onurunu taşımaktadır. Kuruluşundan bu yana "Türk Sigorta Okulu" olarak nitelendirilen ve benimsenen Şirketimiz sürekli bir büyüme ve gelişme göstermektedir.

Şirketimizin temel politikalarının uygulanmasında en büyük görevi üstlenen çalışanlarımıza büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan kaynaklarının ana amacı; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi, iş görenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Ücret Politikası ve Sosyal Olanaklar

Çalışanlarımızın ücretleri, iki yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmesi ile günün koşullarına göre belirlenen yıllık artış oranları ile ayarlanmaktadır. Aylık ücretlerin yanı sıra geniş kapsamlı sosyal yardımlar bulunmaktadır.

Şirketimiz çalışanları günün koşullarına uygun sosyal hak ve olanaklardan yararlanmaktadırlar. Çalışanlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderleri "Sağlık Yardımı Yönetmeliği" ne uygun olarak şirketimizce karşılanmaktadır. Tüm mensuplarımız anlaşmalı sağlık kuruluşları sistemi ile ücret ödemeksizin her türlü sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişleri için servis aracı temin edilmiş olup, öğle yemeği Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

İş Güvencesi ve Emeklilik

Çalışanlarımız, sendika ve şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirli bir iş güvencesi altında görev yapmaktadırlar.

Çalışanlarımız, şirketimizin özel statüsü çerçevesinde kurulmuş iki özel sandıktan emekli olmakta ve bu sandıklardan bağlanan aylıklar ile emeklilik döneminde iyi koşullarda bir yaşam standardına sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

Performans Yönetimi ve Eğitim

Çalışanlarımız, belirlenen performans ölçütleri doğrultusunda yılda iki kez değerlendirilirler. Değerlendirme içerikleri iş aileleri bazındaki yetkinlik gereklilikleri çerçevesinde farklılaşır. Bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması yapılır.

Şirketimiz çalışanlarının kariyer planlarına uygun olarak görevlerinin gerektirdiği yetkinlik bazlı eğitimler, teknik ve mesleki eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, yöneticilerini kendi kaynakları içerisinden yetiştiren bir kurum olarak çalışanlarının eğitimine ayrı bir önem vermektedir. Bu doğrultuda, çalışanlarımıza ilk işe başladıklarında verilen oryantasyon ve mesleki eğitimlerinin ardından, yöneticilik yetkinliklerinin de geliştirilmesi yönünde planlamalar yapılarak gereken destek verilmektedir.

© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi