Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Füsun Tümsavaş

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Füsun Tümsavaş, iş hayatına 1979 yılında T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi'nde başlamıştır. Tümsavaş, İş Bankası'ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğü'nde Memur olarak başlamıştır. Takiben aynı Müdürlükte Servis Yetkilisi Yardımcısı, Kredi Uzman Yardımcısı, 1994 yılında Müdür Yardımcısı ve 1999 yılında Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 2004 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü'ne Müdür olarak atanmıştır.

Banka dışında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

28 Mart 2008, 31 Mart 2011, 28 Mart 2014, 31 Mart 2017 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tümsavaş, Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Risk Komitesi, Denetim Komitesi, KKTC İç Sistemler Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. 29 Nisan 2020 tarihinde Şirketimize Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Gizle

Fikret Utku Özdemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ön lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Fikret Utku Özdemir, EDHEC Business School’da (Fransa) finans alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de, Teftiş Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlayan Özdemir, 2005-2017 yılları arasında Banka’nın çeşitli bölümlerinde, farklı kademelerde görev almıştır. 2017 yılında Milli Reasürans T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Fikret Utku Özdemir, 27 Ağustos 2019 tarihinde Milli Reasürans Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

Gizle

Mehmet Şencan

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Mehmet Şencan, kariyerine 1988 yılında İş Bankası Galata Şubesi’nde memur olarak başladı, aynı yıl müfettiş yardımcısı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. 1997 ile 2007 arasında çeşitli illerde şube müdürlüğü görevinde bulunan Şencan, daha sonra Bursa Kurumsal, Başkent Kurumsal ve Kozyatağı Kurumsal şubelerinde müdürlük yaptı. Mehmet Şencan, Nisan 2017’de Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Eylül 2019 tarihi itibarıyla Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde Genel Müdür olarak görev yapmaya başlayan Şencan, aynı zamanda, TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi Başkanıdır.

Gizle

Kemal Emre Sayar

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kemal Emre Sayar, Sabancı Üniversitesi’nde Yönetimde Bilişim Teknolojileri, Boğaziçi Üniversitesi’nde ise Ekonomi ve Finans konulu yüksek lisans programlarını tamamladı. İş hayatına, 1999 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kemal Emre Sayar, Bankanın farklı birimlerinde yönetici pozisyonlarında çalıştı. Halen İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almakta olan Kemal Emre Sayar, 26 Kasım 2015 tarihinden bu yana Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Üyesidir.

Gizle

Dr. Fatih Anıl

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

Dr.Fatih Anıl, İTÜ’de İşletme Yüksek Lisansını,Amsterdam Universitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladıktan sonra ,çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Ekonomist-AB uzmanı olarak başladı.Daha sonra sırasıyla Beymen’de Finansman ve Ticaret Müdürü,Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil’in Genel Müdürlüğünü,2008-2013 yıllarında Orka Holding (Damat&Tween-ds)Genel Müdürlüğünü yapmıştır.İzleyen yıllarda yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak değişik sektörlerden firmalarda görev almıştır. Boğaziçi Üniversitesi (Buyem),Nişantaşı Üniversitesi (öğretim üyesi) ,Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlarda ‘stratejik yonetim ‘ ,‘’pazarlama ‘. ve ‘perakende yonetimi’ konularında dersler vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Tarafından yayınlanan ‘Sanayi Firmalarında Orta Ölçek Tuzağı’,isimli kitabın yanısıra ,’Pazarlamadan Perakendeye’ ve ‘Yeni Nesil İş Modeli-Pazarlama 5.0’ isimli kitapları bulunmaktadır.

Gizle

Dilek Demirbaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

Dilek Demirbaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde ve ABD University of Rice’da yüksek lisans eğitimini, İngiltere’de University of Leicester’da Ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Newcastle Business School’da başladığı akademik çalışma hayatına, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak devam ederken, Uluslararası Ticaret ve Stratejik Yönetim Bölüm Başkanlığı, FT MBA Program Liderliği gibi idari görevlerde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Profesörlük kadrosunda göreve başlayarak, kurucu üyelerden biri olarak Uluslararası İşletmeler ve Ticaret Bölüm başkanlığını yaptı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ABD dalında Profesör olarak göreve başlayan Dilek Demirbaş’ın, İngilizce ve Türkçe akademik yayınları, yurt içi ve yurt dışı projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile, TÜBİTAK ve Kalkınma ajanslarına yaptığı danışmanlıkların yanı sıra, halen International University of Sarejova Mütevelli Heyeti Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyeliği, Journal of Economy, Culture and Society Dergisi Eş Editörlüğü gibi görevleri de bulunmaktadır.

Gizle

Ayşegül Toker

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak başladığı 1997 yılından itibaren İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ayşegül Toker, tüketiciler ve şirketler tarafından yeni teknolojilere adaptasyon konusunda çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, İnternet üzerinden pazarlama, sanal topluluklar ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında yayınlanmış akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. McGraw Hill tarafından basılan “Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy” kitabının yazarlarındandır. Özellikle son yıllarda Dijitalleşme Stratejileri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Kurumsal Girişimcilik alanında yürüttüğü akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan Sayın Prof. Dr. Toker, akademik çalışmalarının yanı sıra, Sosyal Medya Takımının Koordinatörü olarak Üniversitenin tüm sosyal mecralardaki varlığını ve stratejisini yönetmiştir. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü görevini üstelenen Prof. Toker, girişimcilik ekosistemi ve kültürünü geliştirmek üzere projeler yürütmektedir. Prof. Dr. Ayşegül Toker 2012 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Gizle

Vedat Karahanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Vedat Karahanoğlu, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Altunizade Şubesi’nde Stajyer Kredi Uzmanı olarak göreve başlayan Karahanoğlu, 2007 yılında Kozyatağı Kurumsal Şubesi’nde Kredi Uzmanı, 2008-2011 yılları arasında Gebze Kurumsal Şubesi’nde Müdür Yardımcısı, 2011-2016 arasında Ümraniye Ticari Şubesi’nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında Şişli Ticari Şubesi Müdürü olan Vedat Karahanoğlu, 2019 yılından itibaren KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Gizle

M.Boğaç Devrimci

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Boğaç Devrimci kariyerine Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladıktan sonra Bilgi Üniversitesi Sayısal Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılından itibaren Bankanın Kurumsal Mimari Bölümü’nün Araştırma Geliştirme, Sürekli İyileştirme ve Kurumsal Süreçler Birimlerinde Müdür olarak görev alan Devrimci 2019 yılında Çevik Otomasyon Lideri görevine atandı. 2021 yılında Çevik Yönetim Bölüm Müdürü görevine getirilen Devrimci, 10 Haziran 2021 tarihinde Şirketimize Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Gizle
© Copyright 2018 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi