Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR
Kapat

Sigortam Cepte Anadolu Sigorta

İNDİR

Pay Sahiplerimizin Dikkatine;

Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. (MKK) tarafından yayınlanan 18.11.2014 tarihli ve 682 sayılı Genel Mektup’ta,

  • MKK tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, yatırımcıların Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak bilgilendirilmesini amaçlayan ve yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS uygulamasının 05.10.2009, e-CAS uygulamasına kayıt olunmaması durumunda, yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı pay senedi çıkış işlemlerinin engellendiği Engelleme Aşamasının ise 03.10.2011 tarihinde uygulamaya alınmış olduğu,
  • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtlarının Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 24’üncü maddesinde MKK yatırımcı uyarı sistemine kayıtlılığın Kurul tarafından zorunlu tutulabileceği ve sisteme kayıtlı olunmaması durumunda MKK tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan işlemlerin gerçekleştirilmesinin engellenebileceği hususlarına yer verildiği,
  • Mevcut durumda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2015 tarihini takip eden dönemde e-CAS uygulamasının Genişletilmiş Engelleme Aşaması’na yönelik kararlar alabileceği

hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 01.07.2015 tarihine kadar uygulamaya kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT’ye devir işlemleri ve VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemlerinin MKK üyeleri tarafından MKS’de yapılamaması söz konusu olabilecektir. Bu doğrultuda, yatırımcıların 01.07.2015 tarihine kadar e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmalarının önem arz ettiğini hatırlatırız.

MKK tarafından konuya ilişkin yapılan duyuruya ve uygulamaya ilişkin kayıt kılavuzuna aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,