Pert/Çalıntı Araç Alıcıları Taahhütnamesi

İhale sonucu almaya hak kazandığım / kazandığımız hasarlı araç/araçlara ilişkin ödemeleri ihale tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerçekleştireceğimi/gerçekleştireceğimizi, ödemenin yapılmaması halinde bu süre zarfındaki hiçbir ihaleye katılamayacağımı/katılamayacağımızı,

15. gün sonunda sovtaj bedelinin tarafımca/tarafımızca ödenmemesi ve/veya aracı almaktan vazgeçmem/vazgeçmemiz halinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hesabına yatırmış bulunduğum/bulunduğumuz 3.000 USD tutarındaki teminatın Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nce gelir kaydedileceğini, yeni ihalelere teklif verebilmek için gerekli olan şifrenin iptal edileceğini,

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından uygun görülmesi halinde, yeni ihalelere teklif verebilmek için tekrar teminat karşılığı 3.000 USD‘yi adı geçen sigorta şirketinin hesabına yatırarak şifre alabileceğimi/alabileceğimizi,

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından verilen şifre ile ilgili tüm sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olacağını, şifreyi gizli tutacağımı/tutacağımızı, şifrenin 3.kişilerin eline geçmesi halinde doğacak tüm zararın tarafımca/tarafımızca tazmin edileceğini,

Yapılan ihaleler sonucu almaya hak kazandığım hasarlı araçların kat’i satışlarını; ihale tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapacağımı/yapacağımızı, kati satış yapılmadığı takdirde şifremin/şifremizin iptal edileceğini, ancak kati satışı yaptıktan sonra Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından uygun görülmesi halinde, uygun görülecek tarihte şifremin/şifremizin yenilenebileceğini,

İhale sonucu almaya hak kazandığım aracın kat’i satış işlemi gerçekleşmeden tarafıma/tarafımıza teslim edilmeyeceğini,

Servislerdeki araçlar için talep edilebilecek ekspertiz ve otopark ücretlerinin tarafımca/tarafımızca ödeneceğini ve bu bedeli hiçbir şekilde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden talep etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi,

Almaya hak kazandığım/kazandığımız aracın kati satış tarihinden itibaren Anadolu An0nim Türk Sigorta Şirketinin anlaşmalı otoparkından en geç 5 iş günü içerisinde teslim alacağımı, almadığım/almadığımız takdirde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,

Gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

TARİH : ____ / ____ / ______

ADI-SOYADI :

CEP TEL :

SABİT TEL :

E-POSTA :

FAKS NO :

ADRES :

İMZA/KAŞE :