İşe Alım Koşulları

İşe alım, aşağıdaki kaynaklar aracılığıyla gerçekleştirilir.
  • İş başvuru havuzu
  • İnternet (Anadolu Sigorta web sayfasında duyuru)
  • Gazete ilanları
  • İK danışmanlık şirketleri, üniversiteler vb.
Adaylarda aranan genel şartlar ise aşağıda gösterilmiştir.
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Erkek adaylar için; yetkili unvanı için askerliği yapmış olmak, müfettiş, uzman ve ihtisas unvanları için yapmış veya erteletmiş olmak,
  • Görevin gerektirdiği eğitim donanımına ve yetkinliklere sahip olmak,
  • Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar dahi herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir ruhsal veya fiziksel özrü bulunmamak (Özürlü kadrosunda çalıştırılanlar hariç)

Yukarıda yer alan kriterler genel alım için geçerli olup, başvurulan pozisyonlara göre farklılık arz edebilir.