Anadolu Hizmet – İşyeri

Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı işyerinin su/sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda, günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Kimler Yararlanabilir?

Anadolu Sigorta’dan İş Yeri Paket Sigortası kapsamında “Anadolu Hizmet – İşyeri” teminatı olan her sigortalı, Anadolu Hizmet İşyeri Asistans Hizmet’inden yararlanabilir.

Teminatlar ve Teminat Limitleri
Tesisat işleri 250 TL / yılda 3 defa
Elektrik işleri 250 TL / yılda 3 defa
Anahtar işleri 250 TL / yılda 3 defa
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 750 TL
Cam işleri 250 TL / yılda 3 defa
Doktor veya ambulans gönderilmesi 250 TL / yılda 3 defa
Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün
İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Poliçede yazılı şartlarla
Vefat halinde cenaze nakli Sınırsız
Sigortalı faturalarının ödenmesi Poliçede yazılı şartlarla
Tıbbi danışma hizmeti Bağlantı
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Bağlantı
Bilgi ve organizasyon servisi Bağlantı

Detay

Anadolu Hizmet İşyeri
Anadolu Acil Saglik Hizmetleri